👻

Το ποτηρι.

Tags: ποτήρι, χείλη, κώλο, χέρι, στον

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τα χείλη μου, στα χείλη του. Το χέρι μου, στον κ*λο του. Τί είναι;
- Το ποτήρι!