👻

Το παραθυρι

Tags: παραθύρι, ξανασκέφτομαι, γαμιέσαι, κλαίω, κινητά

Αποστολέας: Ανώνυμος

Για κινητά:)
Έξω από το παραθύρι σου κάθομαι και κλαίω. Μα τώρα που το ξανασκέφτομαι 'δε γαμιέσαι' λέω.