👻

Το γκαλοπ

Tags: γκάλοπ, γυρνάει, πλευρό, ερωτική, ανάβει

Αποστολέας:Παύλος

Έγινε ένα γκάλοπ για το τι κάνουν οι Έλληνες μετά την ερωτική πράξη. Το 20% ανάβει τσιγάρο, το 10% γυρνάει πλευρό και το 70% γυρνάει σπίτι.