👻

Θορυβος

Tags: θόρυβος, φτουυυ, μουνότριχα, θόρυβο, πάτωμα

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τι θόρυβο κάνει μία μουνότριχα πριν πέσει στο πάτωμα;
- Φτουυυ!