👻

Τα πειστηρια

Tags: απατά, γύρισα, νομίζω, βρήκα, κάτω

Αποστολέας: Ανώνυμος

Είναι ο Κώστας και δύο φίλοι σε ένα μπαρ.
Ο πρώτος φίλος λέει:
- Νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατά με τον ηλεκτρολόγο. Την άλλη μέρα γύρισα σπίτι και βρήκα έναν κόφτη για σύρματα κάτω από το κρεβάτι μας, και δεν ήταν δικός μου.
Λέει ο δεύτερος φίλος:
- Νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατά με τον υδραυλικό. Το άλλο βράδυ γύρισα σπίτι και βρήκα έναν σωληνοκάβουρα κάτω από το κρεβάτι μας, και δεν ήταν δικός μου.
Λέει και ο Κώστας:
- Νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατά με ένα άλογο.
Αμέσως γυρνάν και οι δύο φίλοι του και τον κοιτάν με δυσπιστία.
- Όχι, είμαι σοβαρός. Την άλλη μέρα γύρισα σπίτι και βρήκα έναν ιππέα κάτω από το κρεββάτι...