👻

Τα λαθη

Tags: λάθη, κανοις, αμαισος, ωρασσι, στειν

Αποστολέας: Ανώνυμος

Υ αιλιψοι sex δοιμυουργι πρωβλοιμα στειν ωρασσι.... Αν βλαιπις ωρθωγραφεικα λαθι πραιπι να κανοις sex αμαισος!!!!!!!!!!!!!!!!!!