👻

Σκατα.

Tags: σκατά, λέει, μυρίζουν, μοιάζουν, γεύση

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ήτανε δύο μεθυσμένοι και όπως γυρνάγανε σπίτια τους, βλέπουν κάτι σκατά στον δρόμο.
- Τι να είναι αυτά;
- Μοιάζουν με σκατά, λέει ο άλλος.
- Μυρίζουν και σαν σκατά, λέει πάλι ο πρώτος.
- Έχουν και γεύση σαν σκατά, λέει ο άλλος.
- Αρα, αν μοιάζουν με σκατά, μυρίζουν σαν σκατά, και έχουν γεύση σαν σκατά, θα πρέπει να είναι σκατά...
- Ου, πάλι καλά που δεν τα πατήσαμε.