👻

Ρουμανα Μαναβισσα.

Tags: ρουμάνα, μανάβισσα, ταμίλα, παζάρευα, λέγεται

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Πως λέγεται η Ρουμάνα μανάβισσα;
- Ταμίλα Παζάρευα.