👻

Πρρρρρ

Tags: πρρρρρ, ήμουν, λέει, γκρρρρρρρρ, ππππρρρρρ

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ήταν δύο φίλοι κυνηγοί και συζητάγανε και λέει ο ένας:
- Ήμουν στο δάσος και βλέπω ένα λιοντάρι και ακούω ένα "ΠΠΠΠΡΡΡΡΡ".
Και λέει ο άλλος:
- Θες να πεις "Γκρρρρρρρρ"!
- Όχι, γιατί ήμουν από πίσω!