👻

Προωρη εκσπερματιση

Tags: εκσπερμάτιση, πρόωρη, τηλεφωνήματα, λογαριασμός, προηγούμενο

Η πρόωρη εκσπερμάτιση έχει και τα καλά της.
Τον προηγούμενο μήνα έκανα όλο ροζ τηλεφωνήματα, και ο λογαριασμός μου ήρθε μόνο 5 ευρώ!