👻

Πως λεγεται η τουλουμπα στα τουρκικα;

Tags: τουλούμπα, τούρκικα, λέγεται, πούτς, κοτλέ

Πώς λέγεται η τουλούμπα στα τούρκικα;
Πούτς κοτλέ!