👻

Πως λεγεται η Ρωσιδα μαναβης;

Tags: ρωσίδα, μανάβης, λέγεται, παζάρευα, μήλα

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τα μήλα παζάρευα!