👻

Πολιτευματα

Tags: φασισμός, πολιτεύματα, είναι, κομμουνισμό, εκμετάλλευση

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τι διαφορά έχει ο φασισμός από τον κομμουνισμό;
- Ο φασισμός είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, ενώ ο κομμουνισμός είναι το εντελώς αντίθετο...