Ποιο ειναι το συνωνυμο της ανακυκλωσης;

Tags: ανακύκλωσης, συνώνυμο, ποιο, είναι, αναστρογγύλωση

Αποστολέας: Ανώνυμος

Αναστρογγύλωση!