👻

Περι αφυδατωσης...

Tags: αφυδάτωσης, περί, μαλακ, ταλκ, άκρων

- Ποιο είναι το άκρων άωτον της αφυδάτωσης;
- Να τραβάς μαλακ** και να βγαίνει ταλκ!