👻

ΠΑΟ vs ΑΙΜΑ

Tags: αιμα, αίμα, ποιά, ομάδα, διαφορά

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Ποιά είναι η διαφορά του ΠΑΟ με το αίμα;
- Το αίμα έχει ομάδα!