👻

Οι συνεντευξεις

Tags: ήταν, υποψήφιος, συνεντεύξεις, απάντησε, ερώτηση

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ένας επιχειρηματίας έπαιρνε συνεντεύξεις από υποψήφιους για θέση στελέχους και ρωτούσε μια απλή ερώτηση για να βρει τον πλέον κατάλληλο.
Η ερώτηση ήταν: Τι είναι δύο και δύο;
Ο πρώτος υποψήφιος ήταν δημοσιογράφος και απάντησε:
- είκοσι δύο
Ο δεύτερος υποψήφιος ήταν μηχανικός και απάντησε:
- ανάμεσα σε 3,999 και 4,001
Ο τρίτος υποψήφιος ήταν δικηγόρος και απάντησε:
- Στην υπόθεση Τρίφτης εναντίον Πάρλα δύο και δύο αποδείχτηκε ότι είναι τέσσερα.
Ο τελευταίος υποψήφιος ήταν λογιστής.
Όταν άκουσε την ερώτηση, σηκώθηκε, έκλεισε την πόρτα, ξανακάθισε, πλησίασε τον επιχειρηματία και τον ρώτησε με σιγανή φωνή:
- Πόσο θέλετε εσείς να κάνει;
Ο λογιστής πήρε την θέση.