Οι πιο χαζες

Tags: χαζές, επιλέγεις, χαζή, τύχη, ανάμεσα

- Πως επιλέγεις ανάμεσα σε 100 ξανθιές την πιο χαζή;
- Στην τύχη!

Κι αλλα απο την ιδια κατηγορια

What does a blonde do first thing in the morning?

Introduces herself and goes home....

Escaping a burning building

A Brunette, a Redhead, and a Blonde escape a burning building by climbing to the roof. The Firemen a...

The blind man

A blind man and his guide dog enter a bar and find their way to a bar stool. After ordering a drink ...

How do you sink a submarine full of blonds?

You just knock on the door!...

Chat