👻

Οι νανοι και το viagra

Tags: νάνοι, viagra, ονομάζονται, seven, πάρει

Αποστολέας: Ανώνυμος

Πως ονομάζονται οι 7 νάνοι που έχουν πάρει viagra;
- Seven up!