👻

Οι γειτονες.

Tags: γείτονες, πουν, παντρεύτηκα, γυμνός, μπαλκόνι

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Ρε γυναίκα, αν βγω γυμνός στο μπαλκόνι, λες να πουν τίποτε οι γείτονες;
- Ναι. Θα πουν ότι σε παντρεύτηκα για τα λεφτά σου...