👻

Οι δυο ταξιδιωτες

Tags: κάτω, ταξιδιώτες, πάνω, ινδιάνοι, βράδιασε

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ηταν δυο ταξιδιώτες και προχωρούσαν
και ξαφνικά βρέθηκαν σε ένα δασός
Και βράδιασε και κοιμήθηκαν σένα δέντρο. Ο ένας πάνω κι ο άλλος κάτω. Και τους βλέπουν οι ινδιάνοι, πηγαίνουν και γ...νε τον κάτω. Πάνε και την 2...3 φορά ...τα ίδια.
Και λέει ο κάτω στων πάνω:
-Δεν αλλάζουμε θέση γιατί βλέπω ότι με γαμάνε;
Και αλλάζουν και έρχονται οι ινδιάνοι πάλι και λένε:
- Πολύ δεν γα....ε τον κάτω ας πάμε να γ....ε και τον πάνω.