👻

Ο Τοτος μαθαινει αγγλικα

Tags: τοτός, μαρίκα, knok, αγγλικά, jonny

Αποστολέας: Ανώνυμος

Είναι που ο Τοτός στα αγγλικά και εκεί που κάνει μάθημα, λέει η κυρία: «Λοιπόν παιδιά θα παίξουμε ένα παιχνίδι που το παίζουν στη Αμερική και λέγεται “knok knok who is there”.
Ξεκινάει λοιπόν η Μαρίκα μαζί με τον Τοτό και λέει η Μαρίκα: knok knok
Ο Τοτός: who is there
Η Μαρίκα: jonny
Ο Τοτός: jonny who?
Η Μαρίκα: jonny walker
Γελάνε όλοι στην τάξη, τρελαίνεται ο Τοτός και ζητάει από την κυρία να παίξει αυτός με τη Μαρίκα.
Ο Τοτός: knok knok
Η Μαρίκα: who is there?
Ο Τοτός: I (αι)
Η Μαρίκα: I who?
Ο Τοτός: αι γαμήσου!