👻

Ο τελειος κινητηρας...

Tags: τέλειος, κινητήρας, αυτολιπαίνεται, πιστόνια, γέμισμα

Αποστολέας: Ανώνυμος

Η γυναίκα είναι ο τέλειος κινητήρας, δουλεύει με όλα τα πιστόνια, ανάβει με το δάκτυλο, αυτολιπαίνεται, αλλάζει υγρά κάθε μήνα και ένα γέμισμα κρατάει 9 μήνες!