👻

Ο μαγκας

Tags: μάγκας, κεφάλι, λέει, βαρύμαγκες, κουτσουλιά

Αποστολέας: Ανώνυμος

Δυο βαρύμαγκες περπατούν αργά στο δρόμο.
Ξαφνικά ένα πουλάκι καθώς πετάει, αφήνει μια κουτσουλιά γραμμή στο κεφάλι του ενός.
-Ρε, Τι έχω εδώ; λέει αυτός δείχνοντας το κεφάλι του με το χέρι.
-Xmm για να δω.. Σκατά είναι ρε.., λέει ο άλλος βαριά.
-Όχι μέσα ρε.. Έξω..