👻

Ο λακκος

Tags: λάκκος, χέστηκε, λάκκο, πνίγηκε, φόβο

Αποστολέας: Ανώνυμος

Έπεσε ένας σε ενα λάκκο με σκατά και του έφτασαν ως τη μύτη...
Οπότε απο το φόβο του χέστηκε και πνίγηκε...