👻

Ο φτωχος.

Tags: κλέψω, λέει, φτωχός, πήγε, πάει

Αποστολέας: Ανώνυμος

Είναι ένας φτωχός Κύπριος που αποφάσισε να πάει στην εκκλησία να κλεψει. Έτσι πήγε στην εκκλησία και πήγε κοντά στο παγκάρι. Πλησιάζει το εικόνισμα της Παναγίας και λέει:
- Να κλέψω ή να μην κλέψω; Α, δεν απαντάς, άρα μπορώ και να κλέψω.
Και κλέβει....
Το ίδιο και την επόμενη μέρα. Με τον καιρό τον κατάλαβε το προσωπικό της εκκλησίας και την επόμενη μέρα πάει ένας απ' το προσωπικό και κρύβεται στο ιερό, πίσω από το εικόνισμα του Χριστού. Έτσι πάει κανονικά ο κλέφτης και όταν πήγε κοντά από το παγκάρι λέει της Παναγίας:
- Να κλέψω ή να μην κλέψω;
Τότε λέει ο "Χριστός":
- Όχιιιιι..........
Και τότε λέει ο κλέφτης σε Κυπριακή διάλεκτο:
- Σκάσε ρε μπάσταρτε, εν της μάνας σου που μιλώ!