👻

Ο ελεφαντας και το πουλι

Tags: πουλί, ελέφαντας, έχει, ποιά, ελέφαντα

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Ποιά διαφορά έχει ο ελέφαντας από το πουλί;
- Ο ελέφαντας έχει πουλί, αλλά το πουλί δεν έχει ελέφαντα!