👻

Ο αδερφος του bruce lee

Tags: bruce, αδερφός, μουστάκα, λέγετε, αδελφός

Αποστολέας: Ανώνυμος

Πως λέγετε ο Κρητικός αδελφός του Bruce Lee. Μουστάκα - λι