👻

Ο αδελφος του !

Tags: αδελφός, καραϊτάβλι, καραϊσκάκη, αδελφό, λένε

Αποστολέας: Ανώνυμος

Πώς λένε τον αδελφό του Καραϊσκάκη;
-Καραϊτάβλι.