👻

ΜΕΓΑΛΟΦΥΙΑ

Tags: μεγαλοφυια, μεγαλοφυία, φάτσες, γυμνιστών, θυμάται

Αποστολέας: Ανώνυμος

Μεγαλοφυία είναι κάποιος που σε στρατόπεδο γυμνιστών θυμάται φάτσες.