👻

Μαντρα

Tags: μάντρα, λέγεται, μάντρας, αρχιμανδρίτης, αρχηγός

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Πως λέγεται ο αρχηγός της μάντρας;
- Αρχιμανδρίτης!

- Πως λέγεται ο άνδρας από τον Αρη;
- Μαν-άρι!