👻

Κουμουνιστες

Tags: κουμουνιστές, αντίσταση, λάμπα, κάνουν, μέσα

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τί κάνουν δύο κουμουνιστές μέσα σε μία λάμπα;
- Την αντίσταση!