👻

Η σεξουαλικη παρενοχληση

Tags: παρενόχληση, σεξουαλική, πρόστυχα, λόγια, άσχημα

Αποστολέας: Ανώνυμος

Πως λέγεται όταν ένας άνδρας λέει άσχημα και πρόστυχα λόγια σε μια γυναίκα;
Σεξουαλική παρενόχληση

Kαι όταν μια γυναίκα λέει άσχημα και πρόστυχα λόγια σ έναν άνδρα;
60δρχ. τα 15 δευτερόλεπτα + 18% ΦΠΑ.