👻

Η πορτοκαλαδα

Tags: πορτοκαλάδα, μπαμπάτσος, bambacha, αστυνομικός, πίνει

Αποστολέας: Ανώνυμος

Πως λέγεται ο αστυνομικός που πίνει πορτοκαλάδα;
Μπαμπάτσος.
Από την πορτοκαλάδα hei bambacha.