👻

Η καμιναδα

Tags: καμιναδα, μικρή, καμινάδα, eίσαι, καπνίζεις

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τι είπε η μεγάλη καμινάδα στην μικρή;
Eίσαι πολύ μικρή για να καπνίζεις.