👻

Γλωσσοφαγωμα!

Tags: γλωσσοφάγωμα, είναι, γλωσσοτρώνε, ματιασμένο, μουνιά

Αποστολέας: Ανώνυμος

Συναντιούνται δύο μ**νίά μετά από καιρό:
- Πως είσαι έτσι, λέει το πρώτο. Τα χάλια σου έχεις!!
- Δεν είναι τίποτε, ματιασμένο είμαι!!
- Μπα, και πως το ξέρεις;
- Ασε, είναι 5-6 νύχτες τώρα που με γλωσσοτρώνε...