👻

Γιος

Tags: γιοσ, πατερασ, μανάβη, γιος, ποια

Αποστολέας: Ανώνυμος

ΓΙΟΣ: - Πατέρα έχω να σου πω πως έχω κάνει κάποια σοβαρή σχέση!!
ΠΑΤΕΡΑΣ: - Επιτέλους αγόρι μου! Με ποια, με ποια;;
ΓΙΟΣ (ντροπαλά...): - Με τον μανάβη...
ΠΑΤΕΡΑΣ (έξαλλος!!): - Τιιι;!, Τον μανάβη;; Αυτόν τον παλιοκουμουνιστή;!...