👻

Για κινητα: Το πεζικο...

Tags: πεζικό, κινητά, υπηρέτησες, μετάλλιοσ, γαμιάβγάλαν

Αποστολέας: Ανώνυμος

Στο πεζικό υπηρέτησες
κι έγραψες ιστορία
για τον καλύτερο γαμιά
βγάλαν ψηφοφορία,
και πήρες το μετάλλιο
σ' ολόκληρο το σώμα
Το μόνο σου ελάττωμα:
Γαμούσες με το στόμα!