👻

Για κινητα: Κωλος και βρακι...

Tags: βρακί, κώλος, ήμουν, σουν, κινητά

Αποστολέας: Ανώνυμος

Αν ήμουν αστέρι θα ήσουν ο ουρανός μου.
Αν ήμουν δέντρο θα σουν η γη μου.
Αν ήμουν βρακί θα σουν ο κώλος μου.
Τι γελάς; Οι φίλοι δεν είναι κώλος και βρακί;