👻

Δερνει!

Tags: δέρνει, είναι, παχύρευστο, μαλάκια, μαστίγιο

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τι είναι άσπρο, υγρό, παχύρευστο και κρατάει μαστίγιο;
Είναι η μαλάκια που σας δέρνει.