👻

Αρνιομουνα

Tags: αρνιόμουνα, τραγόπουτσα, αντίθετο, ποιό, είναι

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Ποιό είναι το αντίθετο του "αρνιόμουνα";
- "Τραγόπ**τσα"