👻

Απληστια

Tags: απληστία, είτα, ερώτησαν, ιχθύας, έστρεψαν

Αποστολέας: Ανώνυμος

Στον παράδεισο ένας άγγελος λέει σε έναν νεκρό:
- Θα σου διαβάσω ένα χωρίο το οποίο δεν αναφέρεται επίσημα στις Γραφές και δείχνει την πλεονεξία και την απληστία των ανθρώπων.
"Και ο Ιησούς επολλαπλασίασε τούς άρτους και τάς ιχθύας και έφαγαν όλοι και εχορτάσθησαν."
Και είτα έστρεψαν το βλέμμα εις τον Ιησού και ερώτησαν:
"Φρούτο δεν έχει;"