Αιτημα Αυξησης

Tags: τικά, λπίζω, κύρι, ρους, νική

Αποστολέας: Ανώνυμος

Κύρι€ Γ€νικ€ Δι€υθυντά, τα σ€βη μου.

€λαβα το θάρρος να €πικοινωνήσω μ€ σας, μ€τά την γ€νική διαπίστωση της €υρωπαϊκής €νωσης πως η €λλάδα €ίναι σ€ μ€γάλη οικονομική €υρωστία και €πομ€νως σ€ €πίπ€δα €ξαιρ€τικά €υνοϊκά και θ€τικά για αυξήσ€ις των μισθών των €ργαζομ€νων.

Σ€ αυτή τη μίζ€ρη ζωή όλοι π€ριμ€νουμ€ απ€γνωσμ€να μια κίνηση από μ€ρους σας, από μ€ρους όλων των αφ€ντικών, σχ€τικά μ€ το φλ€γον θ€μα της άδ€ιας τσ€πης μας. Γ€μίσαν€ β€ρ€σ€δια τα τ€φτ€ρια μας και μ€ίναμ€ μ€τ€ξ€ταστ€οι σκ€τοι τ€ν€κ€δ€ς. Δ€ν μας σώζουν ουτ€ οι ρ€φ€ν€δ€ς για €να τοστ. Αν€ξ€λ€γκτη κατάσταση. Βλ€π€τ€ ούτ€ το λαχ€ίο μας €π€σ€ ούτ€ το Σούπ€ρ 5 (που €π€ξ€ργαστήκαμ€ κατά γ€νική ομολογία τέλ€ια.)

Κύρι€ Γ€νικ€ €λπίζω να μη ξ€π€σ€ι το γράμμα μου και βρ€θ€ί σ€ καν€να σκουπιδοτ€ν€κ€ της €ταιρ€ίας. €πίσης €λπίζω να €χω σύντομα καλά ν€α. Αν θ€λ€τ€ μπορ€ίτ€ να κάν€τ€ τη ζωή μας, €ύκολη και μ€ν€ξ€δ€νια.

€υχαριστώ θ€ρμά.

Δημήτρης Ξ€π€σμ€ν€δάκης

"Κολλημ€νος με την αύξηση!"


Αγαπητέ κύριε Ξεπεσμενεδάκη,

Αποκαλείτε την αναβρΟΧΙά, ευρωστία; Μα πού ζείτε; Αυτό είναι βωμολΟΧΙα. ΕκτρΟΧΙαστήκατε! Περίμενα ειλικρινά, περισσότερη ευστΟΧΙα στις παρατηρήσεις σας για την οικονομία της χώρας. Πιστεύετε ό,τι λένε οι άλλοι και ΟΧΙ ό,τι βλέπετε και ζείτε;

Ω, Θεέ μου, τι αστΟΧΙα στην κρίση σας! Είστε μαζΟΧΙστής; Τι περιμένετε να σας απαντήσω;

Κατ' αρχήν λέτε ψέμματα, όσον αφορά τα οικονομικά σας. Έχετε πολλά!

Και εξΟΧΙκό, και τσΟΧΙνο σακάκι, και μετΟΧΙκά κεφάλαια, τι άλλο θέλετε;

Πέσατε σε διαδΟΧΙκά σφάλματα αναφέροντας ψευδή στοιχεία, περί ρεφενέ κλπ.

Και κάτι άλλο, γιατί αυτός ο εξευτελισμός του νέου νομίσματος, του ΕΥΡΩ;

Λυπάμαι αλλά:

"Είστε κολλημένος με το πεντΟΧΙλιαρο"


Από το Γραφείο του Γενικού Διευθυντού.Κι αλλα απο την ιδια κατηγορια

Παραδεισος και Κολαση

Eνας μηχανικός πεθαίνει και πάει κατα λάθος στην κόλαση. Για λόγους πολιτικής όλοι οι μηχανικοί πάνε...

Τεσσερις ραββινοι

Τέσσερις ραβίνοι είχαν μια διαφωνία για ένα θέμα. Ο ένας όμως πάντα διαφωνούσε με τους τρεις κι έχαν...

Ο Κυριος με τα σου .

Ο κύριος μόλις έχει βγει από το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς του από όπου αγόρασε ένα κουτί σου (γλυ...

Συγχωρεση Αμαρτιων

Ήταν ο Αγιος Πέτρος και έλεγχε τους νεκρούς, για το που θα τους στείλει. Έρχεται ένας άντρας και τον...