Ανεκδοτα: γιωρικας

Ο Κωστικας και ο Γιωρικας.

Περπατάγαν ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας, και ξαφνικά ο Κωστίκας πέφτει σε μία τρύπα.Του φωνάζ...

Chat