ΧΟΙΡΟΣ

Tags: χοιροσ, χοιροπαίδες, χοίρου, λέγονται, παιδιά

- Πως λέγονται τα παιδιά του χοίρου;
- Χοιροπαίδες!

Chat