Τουλουμπα

Tags: τουλούμπα, κοτλέ, τσουτσού, τούρκικα, λέγεται, τουλουμπα , τουλούμπα ,

- Πώς λέγεται η τουλούμπα στα τούρκικα;
- Τσουτσού κοτλέ...

Chat