Το μαυρο βελουδο.

Tags: στον, βελούδο, μαύρο, όνειρο, δρόμο, ανεκδοτο το μαυρο βελουδο ,

Μια φορά ένας μαθητής ξύπνησε με όλη την καλή διάθεση να πάει σχολείο. Στο δρόμο συνάντησε κάτι συμμαθητές του και τους λέει:
- Παιδιά είδα ένα όνειρο.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Πήγαινε γρήγορα στον διευθυντή.
Πάει στο διευθυντή και του λέει:
- Κύριε διευθυντά σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν σε σας.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Γρήγορα στον επιθεωρητή.
Πάει στον επιθεωρητή και του λέει:
- Κύριε επιθεωρητά σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή κι ο διευθυντής σε σας.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Γρήγορα στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας.
Πάει στον ΓΓ του υπουργείου Παιδείας και του λέει:
- Κύριε Γενικέ σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή κι ο επιθεωρητής σε σας.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Γρήγορα στον υφυπουργό Παιδείας.
Πάει στον Υφυπουργό Παιδείας και του λέει:
- Κύριε Υφυπουργέ σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ κι ο ΓΓ σε σας.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Γρήγορα στον Υπουργό Παιδείας.
Πάει στον Υπουργό Παιδείας και του λέει:
- Κύριε Υπουργέ σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ, ο ΓΓ στον Υφυπουργό κι ο Υφυπουργός σε σας.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Αποβάλλεσαι εφ'όρου ζωής από όλα τα σχολεία της Ελλάδος.
Γυρίζει σπίτι του κλαίγοντας. Τον βλέπει η μάννα του και του λέει:
- Τι έχεις παιδί μου;
- Κοίτα να δεις μάννα μου, σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, ο ΓΓ στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός στον Υπουργό κι ο Υπουργός με απέβαλε από όλα τα σχολεία της Ελλάδος.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Να μη σε βλέπω μπροστά μου, τρέχα στο υπόγειο μέχρι να'ρθει ο πατέρας σου. Πάει, λοιπόν, στο υπόγειο και περιμένει. Κάποια στιγμή έρχεται ο πατέρας του και πάει να δει τι έχει ο γιος του. Τον ρωτάει τι έχει:
- Κοίτα να δεις πατέρα μου, σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, ο ΓΓ στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός στον Υπουργό κι ο Υπουργός με απέβαλε από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ήρθα εδώ το'πα στη μάννα μου και μ'έστειλε στο υπόγειο.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Να μη σε βλέπω μπροστά μου, φύγε γρήγορα απ' το σπίτι και να μην ξαναπατήσεις.
Γυρίζει,λοιπόν, στο δρόμο κλαίγοντας τον βλέπει μια γριούλα και τον ρωτάει τι έχει:
- Κοιτάξτε κυρία μου, σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, ο ΓΓ στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός στον Υπουργό κι ο Υπουργός με απέβαλε από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ύστερα πήγα σπίτι και το'πα στη μάννα μου και μ'έστειλε στο υπόγειο. Το'πα στον πατέρα μου και μ'έδιωξε απ'το σπίτι.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο!
Αρχίζει η γριά να σκούζει και να φωνάζει βοήθεια. Πλακώνει αστυνομία, τον συλλαμβάνουν και τον παν στο αστυνομικό τμήμα. Τον ρωτάει ο αστυνομικός:
- Κοιτάξτε κύριε ενωμοτάρχα μου, σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, ο ΓΓ στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός στον Υπουργό κι ο Υπουργός με απέβαλε από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ύστερα πήγα σπίτι και το'πα στη μάννα μου και μ'έστειλε στο υπόγειο. Το'πα στον πατέρα μου και μ'έδιωξε απ'το σπίτι.
Ύστερα το'πα σ'εκείνη την κυρία και έβαλε τις φωνές κι ήρθε η αστυνομία και με συνέλαβε.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Φέρτε γρήγορα τον Εισαγγελέα.
Έρχεται ο Εισαγγελέας και τον ρωτάει τι έκανε:
- Κοιτάξτε κύριε Εισαγγελέα, σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές μου και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, ο ΓΓ στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός στον Υπουργό κι ο Υπουργός με απέβαλε από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ύστερα πήγα σπίτι και το'πα στη μάννα μου και μ'έστειλε στο υπόγειο. Το'πα στον πατέρα μου και μ'έδιωξε απ'το σπίτι..
Ύστερα το'πα σ'εκείνη την κυρία και έβαλε τις φωνές κι ήρθε η αστυνομία και με συνέλαβε.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! Ποινική δίωξη, θα δικαστείς.
Όταν φτάνει η ώρα της απολογίας του αρχίζει:
- Κοιτάξτε κύριοι δικασταί, σήμερα το πρωί ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές του και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, ο ΓΓ στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός στον Υπουργό κι ο Υπουργός με απέβαλε από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ύστερα πήγα σπίτι και το'πα στη μάννα μου και μ'έστειλε στο υπόγειο. Το'πα στον πατέρα μου και μ'έδιωξε απ'το σπίτι.
Ύστερα το'πα σε μια κυρία και έβαλε τις φωνές κι ήρθε η αστυνομία και με συνέλαβε. Το είπα στον Εισαγγελέα και άσκησε ποινική δίωξη εναντίον μου.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο! 30 χρόνια φυλακή.
Μετά από 30 χρόνια βγαίνει απ'τη φυλακή και κάθεται σκεπτικός σ'ένα
παγκάκι. Τον βλέπει ένας και τον ρωτάει τι έχει κι είναι έτσι σκεπτικός.
- Κοιτάξτε κύριε πριν από 30 χρόνια ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση να πάω σχολείο. Στο δρόμο συνάντησα κάτι συμμαθητές του και τους διηγήθηκα ένα όνειρο που είδα αυτοί μ'έστειλαν στον διευθυντή, ο διευθυντής στον επιθεωρητή, ο επιθεωρητής στον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, ο ΓΓ στον Υφυπουργό, ο Υφυπουργός στον Υπουργό κι ο Υπουργός με απέβαλε από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ύστερα πήγα σπίτι και το'πα στη μάννα μου και με έστειλε στο υπόγειο. Το είπα στον πατέρα μου και με έδιωξε απ'το σπίτι.
Ύστερα το'πα σε μια κυρία και έβαλε τις φωνές κι ήρθε η αστυνομία και με συνέλαβε. Το είπα στον Εισαγγελέα και άσκησε ποινική δίωξη εναντίον μου. Το δικαστήριο με καταδίκασε σε 30 χρόνια φυλακή.
- Τι όνειρο είδες;
- Το μαύρο βελούδο.
- Το μαύρο βελούδο!
Αρχίζει αυτός και ουρλιάζει έρχεται η αστυνομία τρέχει να γλυτώσει να μην τον ξαναπιάσουν και καθώς επιχειρεί να διασχίσει το δρόμο ένα αυτοκίνητο τον σκοτώνει και....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Θεοσχωρέστον!!

Κι αλλα απο την ιδια κατηγορια

Ποτε oi ποδοσφαιριστες του Ολυμπιακου θα καταφερουν να προχωρησουν στο CH. LE.

Όταν μεταγραφούν στον Παναθηναϊκό ...Αυτό δεν έγινε και με τον Αποστολάκη;...

Αυτοπεποιθηση και ετοιμοτητα

Το τσίρκο Μεντράνο έρχεται στην Αθήνα τακτικά εδώ και πολλά χρόνια. Πριν 10 χρόνια που είχε ξανάρθει...

Ποιο ειναι το ακρον αωτον του πονου;

Να κάνεις τσουλίθρα πάνω σε ένα ξυράφι και να πέφτεις σε μια πισίνα γεμάτη οινόπνευμα....

Ο ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ

Τα σημεία στίξης αποφάσισαν να κάνουν πάρτι και έξω από το πάρτι η ταμπέλα έγραφε ...

Chat