Το αυθαιρετο

Tags: αυθαίρετο, γκρέμισαν, βαβέλ, πύργο, διότι

- Γιατί γκρέμισαν τον Πύργο της Βαβέλ;
- Διότι ήταν αυθαίρετο!!!

Chat