👻

Τι διαφορα εχει το μ...ι απο τον κωλο;

Tags: διαφορά, κώλο, έχει, αερόψυκτος, υδρόψυκτο

Ο κ*λος είναι αερόψυκτος και το μ...ί υδρόψυκτο.