Τα μηλα

Tags: μήλα, μοιράσουμε, μαρμελάδα, είκοσι, ανθρώπους

- Πώς μπορούμε να μοιράσουμε 5 μήλα σε είκοσι ανθρώπους;
- Να τα κάνουμε μαρμελάδα!!!!!!!!

Chat